Pravidla pochodu

Pro bezpečnost našich zombíků i přihlížejících lidí, kteří nechtějí být sežráni, je nutné dodržovat pravidla pochodu, kterými se musí každý účastník Zombie Walku Ostrava řídit. Tato pravidla se vztahují na zombie, civilisty k sežrání, vojáky i přihlížející. Pokud se chcete přihlásit k armádě nebo se chcete nechat jako civilista sežrat od zombíků, kontaktujte nás, prosím, na Facebooku nebo na mailu info@ZombieWalkOstrava.cz. Registrace zombií bude probíhat na místě startu pochodu.

Pravidla

 • Účastí na zombie walku se zavazujete k dodržování pravidel Zombie Walku Ostrava, pokynů organizátorů a nesete plnou zodpovědnost za své chování.
 • Účastníci MLADŠÍ 15-TI LET SE NEMOHOU ÚČASTNIT Zombie Walku Ostrava.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou účastnit Zombie Walku Ostrava pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za ně nese plnou zodpovědnost.
 • Je ZAKÁZÁNO dotýkat se kohokoliv, kdo není součástí Zombie Walku Ostrava, a strašit ty, kteří o to evidentně nestojí. Pokud z vás má někdo doopravdy velký strach, respektujte to, otočte se a odšourejte se jinam. Vyhýbejte se konfliktním situacím!
 • Pohybujte se po chodníku a snažte se nezdržovat dopravu. Při přecházení silnice vystupte z role zombie a využijte přechodu pro chodce. Blokování dopravy je trestné a řeší jej Policie ČR.
 • Před účastí a během účasti na Zombie Walku Ostrava platí ZÁKAZ konzumace alkoholu, drog a jiných omamných látek. Účastníci pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek budou z pochodu vyloučeni a jejich případné přestupky bude řešit Policie ČR.
 • Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO nosit na Zombie Walk Ostrava zbraně. Výjimkou jsou airsoftové zbraně (kategorie D), které jsou registrovány u pořadatelů a řádně nahlášeny u Policie ČR.
 • Pro všechny účastníky Zombie Walku Ostrava platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ničení veřejného a soukromého majetku a dalších výtržností! Účastníci Zombie Walku Ostrava se musí chovat v souladu s právním řádem České republiky. Neukázněné chování bude postihováno Policií ČR, která je přítomná po celou dobu pochodu Zombie Walk Ostrava. Pokud na sebe chcete upozornit, udělejte to propracovaným kostýmem a make-upem.
 • Pokud nejste ohroženi vy nebo někdo jiný, nevystupujte z role v pochodu. Tzn. nesmějte se, nemluvte a chůzí se snažte napodobit nemrtvé. Udržujte tempo šourajících se zombií a pro komunikaci s okolím používejte chrčivé zvuky, které zombie vydávají, nebo používejte slovo „MOZKYYYY“. Pištění a vřískání není vhodné.
 • Pokud někdo ve vašem okolí nebude dodržovat pravidla pochodu Zombie Walk Ostrava, slušně jej požádejte, aby se držel předepsané role a pravidel. Zombie Walku Ostrava se NEMOHOU účastnit lidé bez make-upu – kazí to celkový dojem! Pokud se někdo takový, kdo nepatří k organizátorům, do pochodu dostane, opět je slušně požádejte, aby se drželi za průvodem nebo vedle průvodu.
 • Fotografové a novináři nesmějí narušovat tvar a tempo průvodu. Do průvodu mohou vstoupit pouze fotografové s akreditací Zombei Walk Ostrava.
 • Chovejte se tak, abyste byli „slušné“ zombie, na které může být Ostrava hrdá!!!